25 Femra Certifikohen nga FINCA FemEdu në fushën e Marketingut

2019-05-24T13:41:41+01:00Maj 17, 2019||

Ka përfunduar faza e parë e trajnimit në fushën e Marketingut nga FINCA FemEdu, programi trajnues dedikuar vetëm femrave, në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike e Grave G7.

Të gjitha pjesëmarrëset kanë marrë njohuri të detajuara mbi konceptet kyçe të marketingut, si përpilimin e një plani të suksesshëm të marketingut, SWOT analiza, 4 P’ja, PEST analiza etj., ku disa nga to kanë filluar implementimin e njohurive në praktikë.

Për sa i përket implementimit të njohurive në praktikë, pjesëmarrëset janë shprehur që është një fushë sfiduese për to, fazat e para të implementimit i kanë vlerësuar si të suksesshme, në rritjen e numrit të klientëve në bizneset që operojnë dhe në bindjen e tyre se përse t’ia blejnë produktin e tyre. Në fund të këtij trajnimi, klientët femra pjesëmarrëse janë certifikuar për pjesëmarrje dhe përkushtimin e treguar gjatë trajnimit.

Qëllimet kryesore të programit janë fuqizimi i femrave në biznes, fuqizimi i femrave në vendimmarrje, dhe fuqizimi i femrave në shoqëri

Ky program trajnues FINCA FemEdu, do të vazhdojë edhe më tutje me trajnimet tjera të radhës për klientët femra të FINCA-së me tema tjera të rëndësishme në ndihmë të femrave ndërmarrëse.

Për më shumë informata rreth trajnimit, vizitoni webfaqen www.KosovoFINCA.org

Ne përdorim cookies për të kuptuar veprimet e juaja dhe për të monitoruar përdorimin e ueb faqës sonë, që ne të përmirësojmë përvojën tuaj në përgjithësi duke krijuar një ueb faqe të personalizuar për ju. Për më shumë informata në lidhje me cookies mund ti gjeni në Politikat e Privatësisë. Mbylleni dhe Pranoni