FINCA Kosovë, vazhdoi me ligjërata teknike, në qytetin e Ferizajit me prof. Dr. Hajrip Mehmeti. Qëllimi i ligjëratave teknike është aftësimi në lëmin e blegtorisë që merren me prodhimin e qumështit, majmërisë së vjetave, dhe kultivuesit e deleve e qingjave. Pjesëmarrës në këtë ligjëratë ishin afro rreth 30 fermerë të ndryshëm, një pjesë e tyre edhe klientë të FINCA Kosovë.

FINCA do të vazhdoj edhe më tutje me ligjërata teknike edhe në komunat tjera në gjithë territorin e Republikës të Kosovës.

FINCA të ndërtojmë të nesermen së bashku!