Seminar “Sfidat dhe perspektiva në prodhimin bimor”

2019-04-23T12:11:49+01:00Prill 23, 2019||

FINCA Kosovë në bashkëpunim me Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, në Universitetin e Prishtinës, organizuan një seminar profesional një ditor, të titulluar “Sfidat dhe perspektiva në prodhimin bimor”. Ky seminar mblodhi profesorë të Fakultetit të Bujqësisë, përfaqësues institucional nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës, si dhe nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, klientë të agrobiznesit të FINCA Kosovë dhe fermerë.

Profesorët, ligjëruesit dhe përfaqësuesi i FINCA Kosovë, në sesione me temat e tyre ngritën shqetësimet aktuale për prioritete strategjike për prodhim vendor të bazuar në planifikim dhe prodhim. Ligjëruesit e Fakultetit të Bujqësisë gjatë këtij seminari potencuan që nëse organizohemi me përkushtim për prodhim vendor cilësor nuk do të mungojnë sukseset.

Përfaqësuesi i FINCA Kosovë është shprehur që FINCA si institucion financiar amerikan, ka një numër të madh të klientëve në fushën e agrobiznesit. Kjo tregon që synimi i FINCA Kosovës, përveç klientëve të biznesit dhe privat, fokusohet shumë edhe në klientët e agrobiznesit, duke ditur se ndikon pozitivisht në zhvillimin ekonomik të vendit.

Ne përdorim cookies për të kuptuar veprimet e juaja dhe për të monitoruar përdorimin e ueb faqës sonë, që ne të përmirësojmë përvojën tuaj në përgjithësi duke krijuar një ueb faqe të personalizuar për ju. Për më shumë informata në lidhje me cookies mund ti gjeni në Politikat e Privatësisë. Mbylleni dhe Pranoni