Ne mirëpresim interesimin tuaj për të na ndihmuar të sjellim shërbime financiare për mbi 1.9 milionë klientëve në 20 shtete. Qëllimi ynë është që të jemi numër një për shërbimeve financiare për sipërmarrësit me të ardhura më të ulta.

Vende të lira pune

Pozita Departamenti Vendi i punës Periudha valide
ZYRTAR/E PËR RELACION ME KLIENT – PRISHTINË Departamenti i Kredive Prishtinë 11/09/2019 - 25/09/2019
ZYRTAR PËR ZHVILLIM BIZNESI – DEGA KAÇANIK Departamenti i Kredive Kacanik 11/09/2019 - 25/09/2019
HEAD OF NON-PERFORMING LOANS Credit Risk Department Head Office Prishtina 12/09/2019 - 26/09/2019
MARKETING SPECIALIST Marketing Department Head Office Prishtina 13/09/2019 - 27/09/2019
ZYRTAR PËR ZHVILLIM AGRO BIZNESI – DEGA SHTIME Departamenti i Kredive Shtime 17/09/2019 - 30/09/2019
CENTRALIZED BACK OFFICE MANAGER Departamenti i Kredive Head Office Prishtina 18/09/2019 - 02/10/2019
ZYRTAR PËR ZHVILLIM BIZNESI PËR DEGËT – PRIZREN, PEJË, DRENAS DHE LIPJAN Departamenti i Kredive Prizren, Pejë, Drenas, Lipjan 18/09/2019 - 02/10/2019
ZYRTAR/E PËR ZHVILLIM AGRO BIZNESI – DEGA GJAKOVË Departamenti i Kredive Gjakovë 18/09/2019 - 02/10/2019

Vlerat Themelore të FINCA-së

Vlerat themelore të punonjësve të FINCA-s përfshijnë:

 • Investim në potencialin e njerëzve

 • Kultivimi i marrëdhënieve afatgjata dhe të besuara

 • Shërbejmë përtej vetes

 • Ndjekja e rritjes dhe mirëkuptimit

 • Përtërirje dhe përmirësime vazhdimisht

 • Shpërblimi i integritetit, llogaridhënies dhe angazhimit

 • Shkëlqejmë në atë që bëjmë

 • Befasojmë dhe kënaqim me shërbimet tona

Cilat janë hapat e rekrutimit?

Rekrutimi përbëhet nga disa hapa, duke përfshirë:

FINCA Kosovë është punëdhënës i mundësive të barabartë punësimi
Bashkohuni një ekipi të gjallë dhe emocionues me njerëz të përkushtuar për të përmirësuar jetën e njerëzve

Praktikë Studentore

FINCA Kosovë ofron mundësi të shkëlqyeshme për kryerjen e programit të praktikës për studentët të cilët janë në përfundim të studimeve universitare dhe për ata të cilët kanë përfunduar studimet. Ne ofrojmë mundësi të kryerjes së punës praktike nëpër të gjitha rajonet e Kosovës duke përfshirë edhe disa departamente në kuadër të Zyrës Qendrore. Programi i praktikës zgjatë katër muaj dhe organizohet në dy periudha të vitit, në sezonin veror dhe atë dimëror. Qëllimi i këtij programi është:

 • Krijimi i mundësive për të rinjët për t’i zbatuar aftësitë e tyre në një mjedis të vërtetë të punës.

 • Krijuar lidhje të reja – Si praktikant në FINCA, ju do të jeni anëtar i ekipit, duke fituar mundësinë për të bashkëvepruar me drejtuesit e departamenteve dhe degëve të FINCA Kosovë. Ju gjithashtu do të keni mundësi për të krijuar kontakte dhe përvoja pune, të cilat do mund t’i përdorni më vonë në karrierën tuaj.

 • Punuar me Mentorues profesional – Mentorët do të ju frymëzojnë për të përmbushur sfidat, për të arritur suksese si dhe do të ju bëjnë më të lehtë punën tuaj praktike. FINCA ju mundëson që në fillim të praktikës suaj të ju sigurojë një mentorues me të cilin/en ju do të punoni së bashku.

 • Përfituar përvoja – Këto ditë, punëdhënësit kërkojnë më shumë për një punësim potencial sesa vetëm disa nota të mira. Një punë praktike është një mundësi e përkryer që të fitoni përvojë të vlefshme gjë e cila mund të ju bëjë më të përshtatshëm për punëdhënësit.

 • Krijuar përvoja trajnuese – Si praktikant, ju do të keni mundësi të merrni pjesë në trajnime të cilat FINCA Kosovë do ti organizojë enkas për praktikantët. Këto trajnime do të jenë specifke për punën tuaj dhe do të ju sigurojnë një punë praktike të suksesshme.