Procesi Kreditor2019-03-11T15:57:08+01:00

2. VIZITA

Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të vizitojë biznesin tuaj për të marrë të dhënat e nevojshme

3. INFORMATË MBI KREDINË

Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të ju ofrojë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me aplikacionin tuaj për kredi

1. PROCEDURA E APLIKIMIT

Një Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të ju ndihmojë të plotësoni aplikacionin

PROCESI KREDITOR

4. APROVIMI I KREDISË

Komiteti Kreditor i FINCA-s do të vlerësojë aplikacionin tuaj për kredi

6. KTHIMI I KREDISË

Biznesi juaj do të ketë sukses dhe ju do të paguani kredinë tuaj në FINCA

5. SHPËRNDARJA E KREDISË

Kredia do t’ju lëshohet pas aprovimit të Komitetit Kreditor dhe pasi të kompletoni të gjitha dokumentet e nevojshme

1. PROCEDURA E APLIKIMIT

Një Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të ju ndihmojë të plotësoni aplikacionin

2. VIZITA

Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të vizitojë biznesin tuaj për të marrë të dhënat e nevojshme

3. INFORMATË MBI KREDINË

Zyrtar për Marrëdhënie me Klientë apo Zyrtar për Zhvillim Biznesi i FINCA-s do të ju ofrojë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me aplikacionin tuaj për kredi

4. APROVIMI I KREDISË

Komiteti Kreditor i FINCA-s do të vlerësojë aplikacionin tuaj për kredi

5. KTHIMI I KREDISË

Biznesi juaj do të ketë sukses dhe ju do të paguani kredinë tuaj në FINCA

6. SHPËRNDARJA E KREDISË

Kredia do t’ju lëshohet pas aprovimit të Komitetit Kreditor dhe pasi të kompletoni të gjitha dokumentet e nevojshme

Ne përdorim cookies për të kuptuar veprimet e juaja dhe për të monitoruar përdorimin e ueb faqës sonë, që ne të përmirësojmë përvojën tuaj në përgjithësi duke krijuar një ueb faqe të personalizuar për ju. Për më shumë informata në lidhje me cookies mund ti gjeni në Politikat e Privatësisë. Mbylleni dhe Pranoni