Për rritjen dhe zhvillimin e bizneseve

Nëse dëshironi të zgjeroni biznesin apo keni nevojë për kapital punues për të zhvilluar biznesin, atëherë Kredi Biznesi është zgjedhja juaj

  • Edhe pa kolateral edhe pa garantues deri në 5,000€

  • Afati i kredisë deri në 60 muaj

  • Shumë e kredisë nga 250 deri 25,000€

  • Grejs periudhë deri 3 muaj

Karakteristikat e kredisë

  • Nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€

  • Paguani me këste mujore apo me grejsperiudhë

Aplikoni Online