Për veprimtari bujqësore

Kredia Bujqësore është produkt për të gjithë ata që dëshirojnë të rrisin prodhimtarinë e tyre bujqësore

  • Edhe pa kolateral edhe pa garantues deri në 5,000 Euro

  • Afati i kredisë deri në 60 muaj

  • Shumë e kredisë nga 250 deri 25,000 €

  • Grejsperiudhë deri 6 muaj

Karakteristikat e kredisë

  • Nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€

  • Paguani me këste mujore apo me grejsperiudhë

Aplikoni Online