Për përmirësimin e kushteve të banimit

Me Kredi Renovimi, shëndrrimi i shtëpisë suaj në shtëpinë të cilën çdoherë e keni dëshiruar, kurrë nuk ka qenë më e lehtë. Arrini rehatinë e merituar në shtëpinë tuaj

  • Afati i kredisë deri në 60 muaj

  • Shumë e kredisë nga 300 deri 25,000 €

Karakteristikat e kredisë

  • Nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€

Aplikoni Online