Kredia Për Femra Ndërmarrëse

2019-01-15T14:47:18+01:00Tetor 10, 2018|

Zgjeroni biznesin apo agrobiznesin tuaj me produktin enkas për femrat ndërmarrëse për t’i përmbushur nevojat e biznesit/agrobiznesit, apo zhvillim të mëtutjeshëm të bizneseve tuaja

Karakteristikat e kredisë

  • 0% shpenzime administrative

  • shpejtësi maksimale e vendimarrjes

  • shuma prej 250€ deri 25,000€

  • deri në 60 muaj

  • grejs periudhë për biznese – 3 muaj, për agrobiznes – 12 muaj

  • nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€

Për shumën deri 5,000€

  • edhe pa bashkëhuamarrës

  • edhe pa kolateral

  • edhe pa garantues

  • vetëm me letërnjoftim

Ne përdorim cookies për të kuptuar veprimet e juaja dhe për të monitoruar përdorimin e ueb faqës sonë, që ne të përmirësojmë përvojën tuaj në përgjithësi duke krijuar një ueb faqe të personalizuar për ju. Për më shumë informata në lidhje me cookies mund ti gjeni në Politikat e Privatësisë. Mbylleni dhe Pranoni