Programi Ligjërues

Programi Ligjërues2019-02-13T15:55:17+01:00

Programi Teknik edukativo-ligjërues i FINCA-s, trajton misionin dhe vizionin për të mbështetur pronarët e mikro bizneseve dhe bizneseve të vogla që të përmirësojnë njohuritë e tyre për zhvillimin e bizneseve të tyre bujqësore dhe të fuqizojnë mirëqënien dhe qëndrueshmërinë e tyre.

Qëllimet e këtij programi janë:

  • të ndihmojë klientët e FINCA-s dhe huamarrësit potencial të kuptojnë më mirë, t’u japë leksione teknike në fushën e bujqësisë.

  • të forcojë besimin e njerëzve në lidhje me sistemet bankare-mikrofinanciare.

  • të përmirësojë nivelin ligjërues në tregun e synuar.

Ky do të jetë një projekt efektiv për të rritur ndërgjegjshmërinë, për të promovuar misionin dhe aktivitet e FINCA-s dhe të tërheqë sa më shumë klientë nga fusha e Bujqësisë.

Këto ligjërata do të organizohen në shumë komuna.

Kryeligjërues është Prof. Dr. Hajrip Mehmeti, i cili është ligjërues në fakultetin e Bujqësisë, ai gjithashtu njihet edhe si ekspert i kësaj fushe.

Ferizaj

Decan

Shtime

Gjakova

Ne përdorim cookies për të kuptuar veprimet e juaja dhe për të monitoruar përdorimin e ueb faqës sonë, që ne të përmirësojmë përvojën tuaj në përgjithësi duke krijuar një ueb faqe të personalizuar për ju. Për më shumë informata në lidhje me cookies mund ti gjeni në Politikat e Privatësisë. Mbylleni dhe Pranoni