Periudha valide: 05/08/2019 - 20/08/2019
Vendi i punës: Obiliq
Pozita: ZYRTAR/E PËR SHËRBIME ME KLIENTË (arkatar/e)
Departamenti: Departamenti i Kredive

 • Regjistron transaksionet e pagesave me para të gatshme nga ana e klientëve;
 • Përgatitë marrëveshjet për kredi;
 • Ndihmon Departamentin e kredive gjatë procesit të shpërndarjes së kredive;
 • Përgatitë raporte javore, mujore dhe raporte të tjera sipas kërkesave nga zyra qendrore ;
 • Zbaton rregullat dhe procedurat sipas standardeve më të larta të përvojës së klientit;
 • Raporton në Departamentin e Financave;
 • Raporton te Menaxheri i Degës.
 • Diplomë Universiteti në  ekonomi, financa  kontabilitet ose  të  ngjashme;
 • Përvojë pune me menaxhim të parave të gatshme;
 • Aftësi të mira kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese;
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
 • Njohuria e gjuhës angleze konsiderohet përparësi;
 • Preferohet posedimi i patentë shoferit.

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online përmes web-faqës: www.fincakosovo.org, ose dergoni CV-në tuaj në e-mail adresën: recruitment@fincakosovo.org apo në hr@fincakosovo.org. Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi.  Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë. Afati i aplikimit deri me 19/08/2019