Udhëheqësit

Udhëheqësit2019-05-06T10:22:42+01:00

Strategjia prapa të qenit unik është ekipi ynë udhëheqës. Ky ekip ka sjellë eksperiencën e tij të madhe, shkathësi profesionale dhe ekspertizë nga industri të ndryshme. Forca shtytëse e ekipit tonë është pasioni, përkushtimi dhe shkëlqyeshmëria në ofrimin e zgjidhjeve bankare si përgjigje ndaj nevojave të konsumatorëve tanë, të cilat gjithnjë ndryshojnë

FINCA Kosovë Bordi I Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve të FINCA-së sjellë diversitet të përvojave dhe përkushtim ndaj misionit

Zar Wardak

KRYESUESE E BORDIT

LEXONI BIOGRAFITË

Volkner Renner

ANËTAR

LEXONI BIOGRAFITË

Chikako Kuno

ANËTAR

LEXONI BIOGRAFITË

FINCA Kosovë Ekipi Menaxhues

Ekipi ynë menaxhues ka sjellë eksperiencën e tij të madhe, shkathtësi profesionale dhe ekspertizë nga industri të ndryshme

Ardian Kastrati

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

LEXONI BIOGRAFITË

Teuta Kotorri-Krasniqi

DREJTORESHË E OPERACIONEVE

LEXONI BIOGRAFITË

Fisnik Këpuska

DREJTOR I FINANCAVE

LEXONI BIOGRAFITË

Auberon Kelmendi

MENAXHER I ZYRËS LIGJORE

LEXONI BIOGRAFITË

Udhëheqësit Global

Udhëheqësit Global të FINCA Impact Finance menaxhojnë një organizatë globale me më shumë se 10,000 punonjës

UDHËHEQËSIT GLOBAL
Ne përdorim cookies për të kuptuar veprimet e juaja dhe për të monitoruar përdorimin e ueb faqës sonë, që ne të përmirësojmë përvojën tuaj në përgjithësi duke krijuar një ueb faqe të personalizuar për ju. Për më shumë informata në lidhje me cookies mund ti gjeni në Politikat e Privatësisë. Mbylleni dhe Pranoni